Niejednokrotnie na posesjach poza domem czy budynkami gospodarczymi spotkać można zadaszenia i wiaty z otwarta przestrzenią poniżej. Są one idealnym miejscem do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, a dzięki zastosowaniu unikatowej 3-fazowej technologii mikroinwerterów firmy APsystems można zacząć generować prąd zsynchronizowany z siecią już od 2 modułów solarnych!

Carpot - zadaszenia
Carpot - zadaszenia

Klimatyzowane centra handlowe są znacznym konsumentem energii elektrycznej, którą można pozyskać budując zadaszone strefy parkingowe pokryte modułami fotowoltaicznymi generującymi ogromne ilości energii elektrycznej na potrzeby inwestora.

Klimatyzowane centra handlowe są znacznym konsumentem energii elektrycznej, którą można pozyskać budując zadaszone strefy parkingowe pokryte modułami fotowoltaicznymi generującymi ogromne ilości energii elektrycznej na potrzeby inwestora.

Carpot - zadaszenia

Nawet w miejscach, które często nawiedzane są przez silne wiatry odpowiednia ażurowa konstrukcja Carpotu pozwala bez problemu stworzyć farmę fotowoltaiczną będącą jednocześnie zadaszeniem dla samochodów.

Carpot - zadaszenia
Carpot - zadaszenia

Prosta i tania stalowa konstrukcja tworzy zadaszony fotowoltaiką parking dla ciągnika rolniczego, a jednocześnie generuje energię elektryczna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Prosta i tania stalowa konstrukcja tworzy zadaszony fotowoltaiką parking dla ciągnika rolniczego, a jednocześnie generuje energię elektryczna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Carpot - zadaszenia

W procesie produkcji używane są niejednokrotnie plastikowe opakowania lub drewniane euro-palety, które nie powinny być eksponowane zbyt długo na promienie słoneczne lub opady deszczu. Wiata z zadaszeniem solarnym jest idealnym rozwiązaniem dla takiego składowiska i do tego jeszcze zarabia na opłaty środowiskowe związane z opakowaniami!

Carpot - zadaszenia
Carpot - zadaszenia

Siedziba firmy ma zawsze wydzieloną część powierzchni na parking dla pracowników i gości. To idealne miejsce do wykonania zadaszenia produkującego energię solarna.

Siedziba firmy ma zawsze wydzieloną część powierzchni na parking dla pracowników i gości. To idealne miejsce do wykonania zadaszenia produkującego energię solarna.

Carpot - zadaszenia

kontakt@solardom.pl