Dachy płaskie żelbetowe stanowią solidne podłoże do zakotwienia kotwami chemicznymi aluminiowych listew mocujących konstrukcje wsporcze. Wyższe siły utrzymujące konstrukcję wsporcza pozwalają na montaż modułów na wysokość 2 rzędów. Zwiększa to uzysk z metra kwadratowego dachu.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe
Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Dachy warstwowe z poszyciem blachą trapezową nadają się doskonale do montażu przykręcanych lokalnych konstrukcji wsporczych zależnych od rozstawu belek konstrukcji nośnej dachu. W takim przypadku blacha trapezowa zostaje przewiercona a konstrukcja wsporcza połączona z belkami nośnymi dachu.

Dachy warstwowe z poszyciem blachą trapezową nadają się doskonale do montażu przykręcanych lokalnych konstrukcji wsporczych zależnych od rozstawu belek konstrukcji nośnej dachu. W takim przypadku blacha trapezowa zostaje przewiercona a konstrukcja wsporcza połączona z belkami nośnymi dachu.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Przy dużych powierzchniach hal przemysłowych projektując i wykonując konstrukcję wsporczą dla modułów fotowoltaicznych należy się ściśle odnieść do dokumentacji projektowej dachu i określonej w niej maksymalnych obciążeniach. Należy również pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna zmienia rozkład ewentualnego obciążenia śniegiem z równomiernego na całej połaci do punktowego wzdłuż dolnej krawędzi modułów fotowoltaicznych.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe
Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Elementem spinającym konstrukcję wsporczą instalacji fotowoltaicznej oraz belek nośnych połaci dachowej są łaty drewniane, na których ułożona jest dachówka. Odpowiednie haki montażowe podłożone pod dachówkę i przykręcone z jednej strony do łat, a z drugiej do aluminiowej belki nośnej modułów fotowoltaicznych stanowią trwałe połączenie obydwu konstrukcji.

Elementem spinającym konstrukcję wsporczą instalacji fotowoltaicznej oraz belek nośnych połaci dachowej są łaty drewniane, na których ułożona jest dachówka. Odpowiednie haki montażowe podłożone pod dachówkę i przykręcone z jednej strony do łat, a z drugiej do aluminiowej belki nośnej modułów fotowoltaicznych stanowią trwałe połączenie obydwu konstrukcji.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe

O ile warunki nasłonecznienia na to pozwalają oraz blacha trapezowa jest odpowiednio gęsto mocowana do konstrukcji nośnej dachu, to można mocować belki aluminiowe konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych bezpośrednio do trapezów blachy na połaci dachowej, maksymalnie uproszczając konstrukcję wsporczą.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe
Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, iż pomimo pozornie idealnie położonej lokalizacji dachu, występują na nim w pewnych porach dnia strefy zacienienia generowane przez podniesione okna dachowe lub wylot przewodu wentylacyjnego czy kominowego. Należy uwzględnić je w rozkładzie modułów fotowoltaicznych na dachu opuszczając pola, w których występuje zacienienie.

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, iż pomimo pozornie idealnie położonej lokalizacji dachu, występują na nim w pewnych porach dnia strefy zacienienia generowane przez podniesione okna dachowe lub wylot przewodu wentylacyjnego czy kominowego. Należy uwzględnić je w rozkładzie modułów fotowoltaicznych na dachu opuszczając pola, w których występuje zacienienie.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Konstrukcje wsporcze dla instalacji fotowoltaicznych rozmieszczonych w Polsce południowej powinny być tak wykonane, aby moduły solarne były nachylone pod kątem około 30 stopni od poziomu. Zapewnia to największy uzysk średnioroczny produkowanej energii elektrycznej.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe
Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Ogromne znaczenie podczas projektowana położenia paneli solarnych mają obliczenia odległości odstępu pomiędzy planowanymi rzędami paneli solarnych. Podczas zimowego przesilenia, kiedy słońce jest w swym najniższym położeniu panele solarne rzucają najdłuższy cień, którego długość należy uwzględnić w planowaniu odległości pomiędzy podstawami paneli solarnych.

Ogromne znaczenie podczas projektowana położenia paneli solarnych mają obliczenia odległości odstępu pomiędzy planowanymi rzędami paneli solarnych. Podczas zimowego przesilenia, kiedy słońce jest w swym najniższym położeniu panele solarne rzucają najdłuższy cień, którego długość należy uwzględnić w planowaniu odległości pomiędzy podstawami paneli solarnych.

Fotowoltaiczne instalacje dachowe

kontakt@solardom.pl