Planując przyszłą naziemną instalację fotowoltaiczna należy sprawdzić warunki nasłonecznienia terenu, na którym chcemy zlokalizować nasza farmę solarną. Teren powinien być wolny od potencjalnych stref zacienienia, które mogą być wynikiem lokalizacji wysokich drzew czy budynków zlokalizowanych od strony frontowej instalacji solarnej.

Fotowoltaiczne instalacje naziemne
Fotowoltaiczne instalacje naziemne

Obecnie najszybszym i najskuteczniejszym sposobem montażu konstrukcji wsporczej do gruntu są śruby długości 160cm wkręcane bezpośrednio w grunt przy pomocy odpowiedniej elektrycznej wkrętarki. Całość montażu jest bardzo szybka i nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, co znacznie zmniejsza koszty wykonania instalacji.

Obecnie najszybszym i najskuteczniejszym sposobem montażu konstrukcji wsporczej do gruntu są śruby długości 160cm wkręcane bezpośrednio w grunt przy pomocy odpowiedniej elektrycznej wkrętarki. Całość montażu jest bardzo szybka i nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, co znacznie zmniejsza koszty wykonania instalacji.

Fotowoltaiczne instalacje naziemne

Instalacje nagruntowe pozwalają na łatwy dostęp do urządzeń wytwórczych oraz modułów solarnych celem ich bieżącego przeglądu lub ewentualnej naprawy.

Fotowoltaiczne instalacje naziemne
Fotowoltaiczne instalacje naziemne

Jeżeli przyszła instalacja fotowoltaiczna ma być zlokalizowana na terenach górskich w 4 lub 5 strefie wiatrowej i może być narażona na bardzo silne porywy wiatru, należy rozważyć wykonanie stabilnych betonowych stóp fundamentowych trwale wiążących stalową konstrukcję wsporcza ze skalistym podłożem.

Jeżeli przyszła instalacja fotowoltaiczna ma być zlokalizowana na terenach górskich w 4 lub 5 strefie wiatrowej i może być narażona na bardzo silne porywy wiatru, należy rozważyć wykonanie stabilnych betonowych stóp fundamentowych trwale wiążących stalową konstrukcję wsporcza ze skalistym podłożem.

Fotowoltaiczne instalacje naziemne

Pomimo tego, że moduły fotowoltaiczne mają tendencje do samoodśnieżania się – śnieg zsuwa się z gładkiej powierzchni modułu wskutek wzrostu temperatury na jego powierzchni, to naziemne instalacje fotowoltaiczne w miejscach, w których roczne opady śniegu są bardzo obfite są znacznie łatwiejsze do utrzymania w czystości w stosunku do instalacji dachowych. Bezpośredni dostęp do modułów pozwala na szybkie usuniecie złogów grubej pokrywy śnieżnej.

Fotowoltaiczne instalacje naziemne

kontakt@solardom.pl