Uchylno obrotowa podstawa konstrukcji wsporczej paneli słonecznych, zwana trackerem, służy do ciągłego utrzymywania powierzchni paneli prostopadle do padających promieni słonecznych, co powoduje największa ilość generowanej energii.

Fotowoltaiczne systemy nadążne
Fotowoltaiczne systemy nadążne

Trackery ze względu na ciągle optymalizowany kąt ustawienia w stosunku do słońca generują znacznie więcej energii niż instalacja o tej samej powierzchni niezmieniająca swego położenia. Dzięki temu podnoszą znacznie produktywność całej wykonanej inwestycji solarnej.

Trackery ze względu na ciągle optymalizowany kąt ustawienia w stosunku do słońca generują znacznie więcej energii niż instalacja o tej samej powierzchni niezmieniająca swego położenia. Dzięki temu podnoszą znacznie produktywność całej wykonanej inwestycji solarnej.

Fotowoltaiczne systemy nadążne

Odpowiednia wysokość słupa trackera oraz możliwość ustawienia go w pozycji parasola pozwala stosować te urządzenia na pastwiskach dla niskich zwierząt hodowlanych, np. owiec lub dla odpowiednio koszonych łąk z trawą jako materiałem rolniczym.

Fotowoltaiczne systemy nadążne

kontakt@solardom.pl